Chiêu sinh lớp dinh dưỡng 2020


Bạn đang xem: Chiêu sinh lớp dinh dưỡng 2020

Knhị giảng lớp Dinh chăm sóc lâm sàng 3 thángKhóa 1 trên Cần Thơ

BM Dinh chăm sóc tiếp và thao tác thuộc đoàn MEET Hoa Kỳ

Nghiệm thu cấp Trường giáo trình "Định phía cơ bản Can thiệp cùng đồng"a.Đề cương cứng chi tiết học tập phần

Học phần: Dinch chăm sóc & ATVSTP

Học phần: Dinc dưỡng và ATVSTPhường 2

b.Lịch dạy-học lý thuyết

Lịch giảng học tập kỳ một năm học 2015-2016

Lịch giảng học kỳ 2năm học tập 2015-2016

Lịch giảng học tập kỳ một năm học 2016-2017

Lịch giảng học kỳ 2 năm học tập 2016-2017

Lịch giảng học kỳ một năm học tập 2017-2018

Lịch giảng học kỳ 2năm học tập 2017-2018

Lịch giảng học kỳ một năm học 2018-2019

Lịch giảng học tập kỳ 2năm học tập 2018-2019

Lịch giảng học kì 1 năm học tập 2019- 2020

Lịch giảng học kì hai năm học 2019 - 2020

Lịch giảng học tập kỳ một năm học 2020-2021

c.Lịch dạy-học thực tập

Lịch thực hành2016

Lịch thực hành2017

Lịch thực hành 2018

Lịch thực hành 2020

d.Lịch kiểm tra/ tấn công giá

TB định kỳ thi thực hành thực tế Y nhiều khoa Y44


ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

- Quyết định phát hành CTĐT tiếp tục khoá học Dinc chăm sóc lâm sàng 3 tháng


HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢNG VIÊN

a. Tài liệu

*
Sổtay giảng viên

b. Dự giờ

- Kế hoạch dự tiếng Học kì 1 năm học tập 2019 - 2020

- Kế hoạch dự giờ Học kì hai năm học tập 2019 - 2020

c. Học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ

d. Khác


Xem thêm: Nếu Nguyên Tắc Khử Trùng Môi Trường Dinh Dưỡng, 5 Phương Pháp Tiệt Trùng Hiệu Quả Nhất

HOẠT ĐỘNG CỦA SINH VIÊN

a. Tài liệu học tập

b. Nội quy, chỉ dẫn, sổ tay sinc viên

c. Hoạt đụng trường đoản cú học

Tài liệu trường đoản cú học của sinch viên

d. Kết trái học tập

Kết quả thi và đối sánh tương quan phổ điểm môn Dinh dưỡng và ATVSTP từ năm 2015-2020

Kết trái thi cùng đối sánh phổ điểm môn Dinc dưỡng & ATVSTP2 từ năm 2015-2020

e.Phúc khảo


HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HTQT

a.Kế hoạch hoạt động KHcông nhân (trường hợp có)

b.Danh mục đề tài

Thống kê những dự án công trình NCKH của BM giai đoạn 2015-2020

c.Danh mục bài bác báo

Thống kê các bài báo BM đã có được ra mắt quá trình 2015-2020

d.Danh mục các chuyển động KHCN khác:

Thống kê các đề bài gợi ý sinch viên của cục môn

e.Hoạt đụng HTQT

Kế hoạch làm việc cùng với Đoàn ĐH Washington cùng tổ chức MEET

Kế hoạch tiếp và thao tác với Trường ĐHQueensl& (QUT) - Úc


PHẢN HỒI CÁC BÊN LIÊN QUAN
Ý KIẾN
*