Cách Làm File Không Xóa Được

Làm nắm như thế nào để tạo ra một thỏng mục (Folder) cứng đầu chẳng thể xóa được bên trên hệ điều hành và quản lý Windows ? Vâng ! Sau Lúc gọi cái tiêu đề xong thì mình nghĩ rằng đa số chúng ta sẽ tự hỏi là tạo ra thỏng mục này cùng với mục tiêu gì ? và mình cũng xin trả lời luôn luôn là so với mình thì làm cho chỉ khiến cho vui thôi, chđọng không có ý nghĩa sâu sắc gì các