Anne Tran •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true"> thịt ba chỉ•Chả giò (mình cuốn lúc làm món bí đỏ, còn dư nhân, cuốn được một bữa luôn nha)•Hành, tỏi bằm•Rau xà lách, rau thơm, hành lá•cà rốt," /> Anne Tran •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true"> thịt ba chỉ•Chả giò (mình cuốn lúc làm món bí đỏ, còn dư nhân, cuốn được một bữa luôn nha)•Hành, tỏi bằm•Rau xà lách, rau thơm, hành lá•cà rốt," />

Cách làm bún thịt nướng chả giò

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bún","chả","giò","nướng","thịt">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
*
Anne Tran
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"bún","chả","giò","nướng","thịt">" data-ingredients-highlighter-sortable-value="true">
giết thịt ba chỉ•Chả giò (mình cuốn dịp làm cho món quả bí đỏ, còn dư nhân, cuốn được một bữa luôn nha)•Hành, tỏi bằm•Rau xà lách, rau thơm, hành lá•cà rốt